Algemene voorwaarden

Fair use
Het is niet toegestaan van deze site gebruik te maken op een manier die andere internetgebruikers zou kunnen hinderen of anderszins het goed functioneren van deze site, de daarop gepresenteerde informatie of de achterliggende programmatuur zou kunnen aantasten.
 
Links naar sites van derden
Deze site bevat hyperlinks naar sites die buiten het domein liggen. Hiervoor gelden mogelijk op die pagina's aangegeven afwijkende voorwaarden. voetbalkledingoutlet.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke pagina's of voor de op deze sites als download aangeboden software.
 
Aansprakelijkheid
Voetbalkledingoutlet.nl kan de beschikbaarheid en juistheid van alle op deze site voorkomende gegevens niet volledig garanderen. voetbalkledingoutlet.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door afwezigheid of onjuistheid van op deze site weergegeven gegevens. Behalve indien deze schade te wijten is aan opzet of grove schuld. Prijswijzigingen en typefouten voorbehouden.